Klachtenregeling

Klachtenregeling

Dit is de klachtenregeling van Ilse Staps Leefstijlcoaching – Voed je leven, gevestigd in Den Bosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69329192. Ilse Staps Leefstijlcoaching is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.

Een klacht en dan…..

Als je niet tevreden bent over de geleverde dienst of je vindt dat ik in gebreke ben gebleven, hoor ik dat bij voorkeur persoonlijk. Ik vind het prettig om samen te kijken of we een oplossing kunnen vinden voor je klacht. Mochten we er  samen niet uitkomen dan kan een klacht ingediend worden via Klachtenportaal Zorg, een onafhankelijke klachtenregeling voor cliënten van zelfstandige zorgaanbieders. Er zijn geen kosten verbonden aan de bemiddeling. Het klachtenregelement van Klachtenportaal Zorg vind je hier.